Valoració de l’article: Enseñar a plantear preguntas investigables*

Enseñar a plantear preguntas investigables*  Neus Sanmartí Puig i Conxita Márquez Bargalló Universidad Autónoma de Barcelona 

He escollit aquest article doncs és una metodologia didàctica que veig que alguns companys utilitzen i que desconec.

L’article planteja com podem iniciar l’aprenentatge d’un determinat contingut de la nostra matèria demanant als alumnes que plantegin preguntes per, a partir d’elles, desenvolupar el coneixement científic dels nostres alumnes. La forma de generar nous coneixements parteix de fer una activitat on els alumnes plantegen preguntes.

Es mostra doncs, com han de ser les preguntes plantejades per tal que siguin correctes, quines propostes d’activitats donen peu a la generació d’aquestes preguntes i com es pot aprendre a fer preguntes científiques.

També ens parla sobre com canvia el rol de l’alumne, deixant de ser un actor passiu que només rep afirmacions o definicions científiques i memorístiques a un actor actiu en el seu aprenentatge, no memoritzant conceptes sinó entenent-los, comprenent-los, plantejant-se nous dubtes que el permetin avançar i formar-se en ciència, aconseguint que aquest coneixements no siguin temporals sinó permanents i fomentin el “voler saber més”, és dir la recerca.

Així doncs es planteja que el professorat doni peu a l’aula a situacions on l’alumnat es plantegi dubtes orientats a la descripció d’un fenomen, l’explicació de la seva causa, la seva comprovació, la generalització i la predicció del fenomen i finalment la seva gestió i avaluació.

La formulació d’una pregunta investigable ens ha de dur tant a trobar respostes de forma experimental com trobar respostes generant o revisant coneixements que ens permetin fer un bon plantejament d’aquesta pregunta. És a dir, saber plantejar dubtes implica, per força, revisar els coneixements previs que tenim sobre un tema o pot ser cercar nous coneixements que encara no hem après. 

Interpreto per tant, que el producte final de l’activitat és la pregunta en si i que el procés que ens ha dut a ella és l’aprenentatge sobre els continguts que volem treballar.

Quins tipus d’activitats es plantegen per aconseguir que els alumnes generin les preguntes correctes? 

  • Des de la lectura de textos: Es proposa els alumnes la lectura d’un text científic, de revistes, de notícies,… i a partir d’ell es demana que es formulin preguntes. S’ha exposat un exemple sobre l’estudi de la Dinàmica a 4tESO, mitjançant la lectura d’un article sobre banyadors i la seva influència en la velocitat dels nedadors. Personalment, i amb els exemples donats, no he acabat d’entendre què han après realment sobre dinàmica amb les preguntes plantejades, doncs alguns estudiants han canviat de tema i han plantejat dubtes sobre la flotabilitat dels nedadors, el que ens duria a una altre concepte que seria l’Estàtica de Fluids.
  • Des de la història de la ciència: S’explica com ha evolucionat un concepte al llarg dels anys des del punt de vista dels científics, tenint en compte els coneixements que es tenen fins aquell moment. En l’exemple donat sobre el cicle de l’aigua es veu com un grup d’alumnes de 4t d’ESO, després d’analitzar el treball de Kircher (1602-1680), arriben a la conclusió que el treball realitzat per aquest científic no és vàlid a l’actualitat, tenint en compte que actualment es coneix el cicle de l’aigua. Aquesta activitat m’ha semblat interessant tot i que no he sabut trobar quines són les preguntes plantejades per aquest equip, objectiu de l’activitat.
  • Des d’activitats experimentals:  Mitjançant un experiment on es planteja una pregunta genèrica, es demana als estudiant que plantegin unes primeres preguntes que després d’una coavaluació s’acaben de millorar i concretar. Aquest tipus d’activitat és el que he trobat més interessant i aplicable en les meves aules.
  • Des d’activitats de “paper i llapis”: Es refereix a realitzar qüestionaris per part del professorat que donin peu a la generació de noves preguntes per part de l’alumnat. No es mostrava cap exemple complert en aquest apartat i per tant no el puc valorar.

Com a reflexions finals es retorna al punt de sortida i les autores es plantegen quan els nens deixen de fer preguntes de forma innata, en quin moment els nens i nenes, pot ser ja adolescents, deixen de preguntar-se qüestions que quan eren més petits si que es feien, i si aquest canvi ve donat per la nostra forma d’ensenyar.

Com a conclusió personal he trobat que aquest article és força interessant des del punt de vista de crear noves activitats que permetin reflexionar als alumnes i a l’hora indagar sobre ciència però que aprofundeix poc en els exemples i per tant, em falta informació que em mostri com podria jo aplicar aquestes activitats a l’aula. Miraré de trobar més informació doncs penso que són un tipus d’activitats que dins l’aula de Tecnologia pot funciona molt be.

Coneixeu o heu utilitzat aquestes activitats a les vostres aules?

Començo un nou curs: El tractament integrat de llengua i continguts a les àrees no lingüístiques de secundària.

Aquest curs 2019-20 m’he apuntat al curs El tractament integrat de llengua i continguts a les àrees no lingüístiques de secundària, amb l’objectiu de poder ampliar els meus coneixements sobre la llengua i el seu ús a les meves aules de Tecnologia.

Des de fa uns cursos, sempre incorporo la visualització d’algun vídeo, o la lectura d’algun article sobre el tema que estem tractant a classe que finalitza amb la redacció d’un text on s’ha de reflexionar sobre el que s’ha vist o llegit. També dins del Taller, quan fem pràctiques o projectes, cal escriure els informes de les pràctiques realitzades, on cal seguir una estructura molt clara i on cal reflexionar el què s’ha après.

La veritat és que es pot observar la dificultat que tenen els alumnes en redactar un document i en explicar les seves idees. Espero que aquest curs m’ajudi amb tot això.

Aniré publicant el diari de reflexió del curs i les activitats proposades per tal de tenir-les totes recollides en un únic espai.

Diari d’aprenentatge del curs LCES

Mòdul 1: Benvinguda i introducció

El meu nom és Mònica Sans i sóc professora de Dibuix i Tecnologia, actualment a l’INS LLavaneres. Aquest curs estic fent 1/2 jornada i només faig l’assignatura d’Informàtica de 4ESO i Mecànica i Robòtica (assignatura pròpia de centre) a 1r de Bat Científico-Tecnològic.

He impartit classes en tots els nivells d’ESO i Batxillerat, tant de Dibuix com de Tecnologia i al llarg de tot aquest temps he plantejat activitats als alumnes relacionades amb l’ús de la llengua sobretot des del punt de vista de reflexionar sobre continguts que anem treballant.

Algunes de les activitats que he proposat aquest curs al meus alumnes són, per exemple dins de la matèria d’Informàtica, la creació d’un espai web on han de recollir totes les activitats que anem realitzant, amb una estructura donada molt clara de cada pàgina, i que consisteix en:

  • un inici de pàgina amb una introducció al tema, presentació de l’eina, el que ens permet fer i on la podem trobar a Internet.
  • les activitats realitzades, amb una breu explicació sobre quines eines s’ha utilitzat i una imatge o imatges que mostrin què s’ha fet.
  • i el tancament de la pàgina amb unes conclusions finals sobre el que han après i on creuen que aquesta eina informàtica els pot ser útil en un futur.

D’altra banda, pel que fa al batxillerat, tot i que la major part del temps la dediquem a la realització de problemes, si que considero que és molt important la reflexió que fem de forma oral a l’aula de tots els conceptes que anem treballant, per exemple en aquests moments l’Estàtica i l’Equilibri de la Partícula, i per tant no descarto que pugui fer alguna activitat que impliqui que ells m’expliquin, oralment o de forma escrita, els conceptes físics que hem treballat fins un determinat moment. Pot ser un vídeo explicant com es fa un problema,…

De cara al futur, m’agradaria recollir idees per treballar en tots els nivells d’ESO, i millorar activitats que fins ara he estat realitzant amb els meus alumnes, com per exemple la redacció d’informes de pràctiques de Taller, Memòries de Projectes Tecnològics, reflexions escrites sobre vídeos que visualitzem a l’aula o lectures de diaris, …

La valoració que faig d’aquest Mòdul 1 és molt positiva, he trobat molt interessant la proposta de lectures i la seva compartició en el Fòrum, generant un cert debat compartint idees sobre noves propostes didàctiques. El glossari ens ha donat una idea del vocabulari amb el que treballarem i la visualització de vídeos ens ha introduït en nous conceptes.

Finalment dir que d’aquest curs espero millorar les activitats que dissenyo relacionades amb la comprensió dels diferents conceptes que anem treballant i veure si saben reflexionar i ser crítics davant el seu propi aprenentatge, tant de forma oral com escrita. Penso que en aquest curs podré recollir idees o propostes que m’ajudin a plantejar millora aquestes activitat de forma que els meus alumnes sàpiguen com explicar-se millor.

Europeana a l’aula: construïnt les compatències del segle XXI amb el patrimoni cultural digital.

Aquest mes de febrer m’he apuntat, juntament amb una companya -i amiga- de Socials, l’Amparo, al MOOC «Europeana en el aula: construyendo las competencias del siglo XXI con el patrimonio cultural digital» amb la idea de crear activitats didàctiques que utilitzin els recursos que ens ofereix la plataforma europea Europeana.

Des de que sóc ambaixadora Scientix, participo en alguns dels cursos que s’ofereixen des de SchoolNet, són cursos molt interessants on participen professors de tota Europa i et permeten tenir una visió més amplia del que es fa a nivell Europeu.

L’objectiu d’aquest curs és dissenyar una activitat didàctica i en aquest cas, tenint en compte que l’Amparo és professora d’Història a 3ESO i que jo el curs passat vaig estar treballant en aquest nivell, hem decidit dissenyar una activitat interdisciplinar que reculli competències de l’àmbit de Socials i de Tecnologia.

mSchools i App Inventor

Aquest curs estic realitzant el curs Mobilitzem la Informàtica, un curs per tal de formar al professorat de secundària per a que implementi aquesta proposta didàctica a la matèria optativa d’informàtica de 4t d’ESO.

La descripció del curs és la següent:

“El Departament d’Ensenyament ha definit una proposta didàctica per a l’assignatura optativa d’informàtica de 4t d’ESO, en el marc de les actuacions del programa mSchools, promogudes per l’Associació Internacional d’empreses del sector dels mòbils i la Fundació Barcelona Mobile World Capital. 

L’eix fonamental d’aquesta proposta curricular és un projecte col·laboratiu per a què l’alumnat dissenyi i desenvolupi una app per a dispositius mòbils, integrant els continguts propis de la matèria dins d’aquest projecte. Per donar suport al professorat que implementi aquesta proposta curricular s’ofereix una formació i un acompanyament específics al llarg del curs 2013-2014.” 

Font: Detall de l’activitat Dep. d’Ensenyament [gener 2014]

La idea és implementar la proposta a 4t d’ESO aquest curs – de fet ja hem començat!!! – i aprofitar la informació obtinguda per a tutoritzar un treball de recerca de batxillerat basat en la creació d’una aplicació amb App Inventor. Per tal d’organitzar-me tota la informació i poder posteriorment tenir-la en la xarxa per compartir-la amb els meus estudiants he decidit començar a organitzar tota aquesta informació des d’aquesta web.

A continuació us deixo les referències web que de moment he anat recollint sobre el programa App Inventor:

Tinc una idea: Impressió 3D

Tinc una idea – 19/09/13

Vídeo molt interessant, d’un programa molt aconsellable Tinc una idea de La 2, que ens parla sobre les impressores 3D, el seu ús a la UPC, tant en el projecte RepRapBCN de la Fundació CIM com en el camp dels enginyers industrials a la ETSEIB i la seva aplicació als instituts de secundària amb tota la feina que estan fent els que van ser els meus professors del curs d’impressió 3D que vaig realitzar al juliol al ICE de la UPC a Barcelona, en Joan Pellicer, en Toni Moreno i en Marc Martí.

EDA2010_Clips d’Aula

He rebut un missatge que m’ha comunicat la publicacio dels videos d’aula que vam realitzar els estudiants del curs de Newton a l’aula durant el curs 2010. Els han editat i han fet una recopilacio de tots a la web de l’ITE.

Aqui us deixo la web per si voleu fer una ullada de com vam treballar a l’aula amb els nostres alumnes!

http://recursostic.educacion.es/eda/web/newton/newton_clips_aula.html