0. Ciència i pseudociència

Què és la ciència?

  • Cosmovisió on prima l’observació i la raó.
  • Es vol obtenir un coneixement sobre el que passa al nostre entorn.
  • La metodologia es basa sobretot en l’esperit crític. 
  • No hi ha veritats absolutes. 
  • Les teories han de ser predictives. 
  • No hi ha contradicció entre les diferents disciplines científiques. 
  • Tots els experiments s’han de poder replicar

El mètode científic