Recursos Atenea

TDE – Materials de suport a la transformació digital educativa

Sistemes de projecció Panells interactius i PDIs amb videoprojectors Enllaç als materials de sistemes de projecció i panells interactius

Estacions multimèdia Ordinadors de sobretaula amb sistemes operatius Linkat i/o Windows Enllaç als materials de les estacions Multimedia

Ordinadors Portàtils Ordinadors amb sistema operatiu Linkat i/o Windows Enllaç als materials d’ordinadors portàtils

ChromeBooks Ordinadors portàtils amb sistema operatiu Chrome OSEnllaç als materials d’ordinadors ChromeBooks

Tauletes Tauletes amb sistema operatiu Android o iOS Enllaç als materials de tauletes

Atenció a la diversitat Elements tecnològics per a l’atenció a la diversitat de tot l’alumnat Enllaç als materials d’atenció a la diversitat

Equipaments de Robòtica Diferents dispositius per treballar la robòtica en totes les etapes de primària i secundària Enllaç als materials de Robòtica

Impressores 3D Dispositius que permeten transformar dissenys 3D en objectes reals Enllaç als materials sobre les impressoresVisualitzador de Documents Dispositiu per projectar i capturar imatges. Es tracta d’una càmera digital integrada a un braç flexible. Enllaç als materials sobre les impressores

Materials per als coordinadors de cultura digital de centre


En aquest curs es mostren materials orientats a ajudar als coordinadors de cultura digital de centre.

Pensament computacional

Aquests materials s’han elaborat per donar resposta a diverses modalitats formatives:

 • D’una banda s’utilitzen com a materials de suport als cursos telemàtics oferts pel Departament d’Ensenyament a l’entorn Odissea amb seguiment per part de persones tutores.
 • D’altra banda també s’han pensat per a la seva utilització com a materials auto formatius sense seguiment per persones tutores.

Programació

Robòtica

Entorns de publicació digital i multimèdia

Aquests materials que us presentem pretenen ser una recopilació i actualització de diferents materials que ja existeixen a l’entorn Ateneu sobre els audiovisuals, multimèdia i entorns digitals de comunicació, combinats amb d’altres de nova creació d’aplicacions aparegudes més recentment.

Entorn personal d’aprenentatge i portafolis digital

L’ús dels dispositius mòbils a les aules

Seguretat a Internet

Índex de continguts

Trobareu informació al portal XTEC, a l’apartat d’Internet Segura http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/

Per seguir aquest mòdul, sempre podeu consultar el diccionari de la terminologia sobre Ciberseguretat del TermCAT: https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/239

https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/239

Competències digitals de l’alumnat

Presentació

Consideracions prèvies

 1. Marc teòric
 2. Competències transversals
 3. De l’aprenentatge electrònic a l’aprenentage mòbil

Competències digitals de l’alumnat

 1. Dimensions
 2. Competències
 3. Continguts clau
 4. Orientacions metodològiques
 5. Gradació
 6. Orientacions per a l’avaluació