Moodle: Guia del curs

1. Què és un MOOC?

Un MOOC és un curs on-line obert i massiu per acollir participants interessants en un tema concret; en aquest cas, la plataforma NODES basada en WordPress per a usuaris Xtec. A banda del contingut, un dels objectius d’aquests tipus de cursos és crear i mantenir una xarxa de contactes amb els que compartir els aprenentatges (Personal Learning Network).
Normalment, el MOOC conté diferents tipus de recursos com vídeos, documents de consulta, enllaços, espais de debat… i es realitza amb el suport de la comunitat fent especial incidència en l’auto-avaluació i la co-avaluació. 

Moltes places. Tothom pot fer el curs

Els cursos tipus MOOC permeten la participació massiva per respondre a una gran demanda, sempre i quan la complexitat del curs ho permeti.

L’ajuda que proporciones als altres participants serà valorada

La teva participació en els fòrums aportant idees, respostes i solucions t’ajudaran a aconseguir les insígnies (a banda de la certificació oficial en superar tots els mòduls del curs).
Les insígnies són un identificatiu visual atorgat per la plataforma Odissea que pots inserir en el teu portfoli o exportar-les a openbadges.

Les respostes poden trigar

Comptem amb la participació de tothom per resoldre els dubtes. Et convidem a respondre les qüestions que es vagin plantejant des del teu coneixement i la teva experiència.
En tot cas, els facilitadors del curs intentaran respondre tot allò que finalment no hagi quedat resolt.

Avaluació entre iguals

Necessitem la teva col·laboració! La majoria d’activitats són auto-avaluables o co-avaluables i per tant cal que hi siguis sempre present en el procés, però no et preocupis, et facilitarem criteris clars i rúbriques entenedores.

Obre la ment i gaudeix del procés

En aquest curs trobaràs reptes i dificultats però també oportunitats per cooperar i construir el teu propi aprenentatge. Participa, col·labora, aprèn i gaudeix!

2. Presentació del curs

Creació de cursos Moodle aprofitant els recursos pedagògics que ofereix aquest entorn. 

No es tracta d’un curs tècnic sinó metodològic, explorant les diferents possibilitats per adaptar l’entorn

a la realitat de l’aula i de l’àmbit. 

Al llarg del curs s’exploren les característiques i possibles aplicacions didàctiques de recursos digitals relacionats amb els objectius del curs.
Objectius

Els objectius generals d’aquest curs són:

 • Compartir experiències sobre l’ús de l’Entorn Virtual d’Aprenentatge de centre.
 • Vincular l’ús de l’Entorn Virtual d’Aprenentatge cap a l’educació híbrida.
 • Establir els canals de comunicació amb la comunitat educativa. 
 • Dissenyar i crear un projecte o unitat didàctica on l’entorn virtual complementi la metodologia presencial d’aula. 

Continguts

Els continguts es presenten en 5 mòduls:

Mòdul 0: Seguretat i propietat intel.lectual

Mòdul 1: Compartir significats sobre l’ús de l’Entorn Virtual d’Aprenentatge

Mòdul 2: Recursos metodològics

Mòdul 3: Avaluació i personalització de l’aprenentatge

Mòdul 4: Avaluació, reflexió i refinament del projecte

3. Dinàmica del curs

La dinàmica general del curs és senzilla:

 • Cada mòdul té una o varies activitats. Aquestes activitats són auto-avaluables i ajudaran a guiar el vostre aprenentatge. Si teniu dubtes, demaneu ajuda al fòrum específic de l’activitat. 
 • En alguns mòduls trobareu una activitat final amb un qüestionari resum.
 • En alguns mòduls hi haurà co-avaluació. Haureu d’avaluar alguns companys/es i d’altres avaluaran la vostra feina. Us donarem elements i pautes molt clares i objectives per a fer aquesta tasca.
 • Per finalitzar el curs, una comissió avaluarà el vostre projecte, fruit de totes les activitats dels mòduls. Així com també serà co-avaluada pels companys/es. 

4. Recursos i activitats d’aprenentatge

Al llarg del curs anireu trobant diferents recursos i activitats que podreu identificar per icones: PÀGINA. Correspon a una pàgina amb informacions en diferents formats: text, imatge, vídeos,…

 LLIBRE. Es tracta d’un recurs que aporta informacions relatives als continguts de cada mòdul. Moltes vegades mostra pàgines de l’entorn Ateneu amb materials formatius específics per al mòdul que s’està treballant. Es recomanable llegir-lo abans de fer les activitats. TASCA. Ens indica que hi ha una activitat a desenvolupar i que un cop acabada caldrà fer una tramesa al tutor o tutora per avisar que es dóna per completada i per tant la pot qualificar.


 FÒRUM.  És un espai de conversa que, segons la seva configuració, serà accessible a tots els participants en el curs o només als components d’un grup de treball. Els tutors i tutores poden accedir a tots els fòrums del curs.

QÜESTIONARI. Es tracta d’una activitat que permet respondre preguntes autocorrectives i rebre retroaccions i qualificacions de manera immediata.

TALLER. És una activitat que es caracteritza per permetre la participació en el procés d’avaluació i qualificació. 

4. Recursos i activitats d’aprenentatge

4.1. Fòrums

Els fòrums són una part important en el desenvolupament del curs ja que es promou l’ajuda entre iguals en la resolució de dubtes i també en el suggeriment de millores en els projectes, de manera que el coneixement es construirà de manera col·lectiva.

Els companys poden valorar l’ajuda que doneu en els fòrums, i la vostra participació aportant idees, respostes i solucions us ajudaran a aconseguir insígnies.

Les insígnies són un identificatiu visual atorgat per la plataforma Odissea que es poden inserir en els vostres portfolis o exporta-les a openbadges

Els fils de conversa s’etiquetaran per ajudar a conèixer l’estat de la consulta o el tipus de consulta. Així doncs, us podeu trobar amb etiquetes com:
[ RESOLT ] [ DUPLICAT ] [ DEBAT ] [ INFORMACIÓ] [ INTERESSANT ]

Recordeu que per facilitar el bon funcionament dels fòrums:

Sigueu breus i concisos

 Eviteu preguntes duplicades

 Ajudeu i valoreu als companys 

5. Espai de pràctiques

Com a participants del curs L’ús pedagògic dels entorns virtuals d’aprenentatge dirigit als docents , disposeu d’un curs Moodle situat a l’Espai de Pràctiques . Aquest espai el tindreu a la vostra disposició al llarg de tot el curs i us ha de servir per practicar els continguts que es tracten als diferents mòduls.

Un cop hagueu respost la pregunta de la consulta Necessites un Moodle com espai de pràctiques? el tindreu disponible en el termini de 24 o 48h. 

L’espai de pràctiques es troba allotjat al portal Àgora i per tant amb la mateixa configuració dels espais Moodle que ofereix el Departament d’Educació als centres docents. En tractar-se d’un entorn diferent al d’Odissea que esteu utilitzant en aquest moment, caldrà introduir de nou les dades d’identificació XTEC per accedir-hi (usuari xtec, sense @xtec.cat i contrasenya)

Al llarg del període de la formació us moureu en dos entorns diferents i en ambdós us heu d’identificar amb les vostres dades d’usuari xtec :

 • Odissea: on teniu els materials, els fòrums, la comunicació amb els companys i companyes de grup i la persona formadora, el plantejament de les tasques, els informes de les activitats, les qualificacions…, en definitiva, el seguiment del curs MODO – L’ús pedagògic dels entorns virtuals d’aprenentatge dirigit als docents
 • Àgora: espai de pràctiques on teniu assignat un curs per a portar a terme les proves i les tasques proposades amb la finalitat d’elaborar un projecte consistent en un curs dissenyat per vosaltres, en el qual desenvolupareu una proposta didàctica que es pugui aplicar a les vostres aules.

A la pàgina principal d’aquest curs hi ha un bloc lateral amb l’enllaç directe a l’espai de pràctiques:Quan hi accediu veureu que:

 • Hi ha diferents categories, segons els cognoms (això no vol dir res, simplement és perquè trobeu el vostre curs més fàcilment). Entreu a l’apartat que us correspongui i trobareu la llista de participants entre els quals estarà el vostre nom i cognoms.

 • Quan feu clic a sobre del vostre nom us demanarà que us identifiqueu amb el vostre usuari i contrasenya d’XTEC. A partir d’aquí ja accedireu al vostre curs de pràctiques, on teniu el rol de Professor/a editor i on podreu realitzar les modificacions que vulgueu, inclòs el títol del curs, tenint en compte que si el modifiqueu cal que mantingueu el vostre nom al principi, per exemple:  Pagès Garcia, Marta – Música 2n ESO .
 • Els cursos de l’espai de pràctiques tenen una adreça web (url ) que heu de posar en el vostre perfil d’Odissea (a l’apartat opcional “Pàgina web”) i que haureu d’indicar en les trameses i sempre que feu referència a alguna tasca o en alguna intervenció als fòrums.

Habilitar l’accés de visitant


Per tal que tant els facilitadors com els companys i companyes puguin accedir al vostre curs, és necessari tenir habilitat l’accés de visitant. En aquests materials trobareu les instruccions per fer-ho: Accés de visitant . 


 Si utilitzeu diferents navegadors (o diferents usuaris en el Google Chrome), podeu canviar d’usuari sense necessitat d’anar entrant i sortint constantment del curs.


ATENCIÓ: No toqueu l’assignació de rols ni reinicieu el curs, ja que hi podríeu perdre l’accés.

5. Espai de pràctiques

5.1. Materials suport tècnic Moodle-Eix

Tot i ser un curs metodològic, us compartim alguns enllaços on trobareu instruccions amb aspectes més tècnics sobre Moodle, per si ho necessitéssiu.

D004. Iniciació a Moodle

M2. Materials sobre Moodle

Suport a Entorn Eix-Moodle

https://odissea.xtec.cat/course/index.php?categoryid=8301

7. Projecte

El curs està orientat a l’elaboració d’un projecte que consisteix en el disseny i creació d’una proposta didàctica, que es desenvoluparà a llarg del període de realització del curs.

Per completar el curs és condició indispensable elaborar i lliurar dins del termini establert el projecte del curs, que s’ha d’ajustar a uns criteris de qualitat.

El projecte s’haurà d’anar bastint des del principi del curs. Convé començar amb una idea clara sobre el tema i les característiques fonamentals de la vostra proposta, tot tenint en compte allò que aneu aprenent en aquest curs.

El Projecte està situat com a primera i última tasca del curs, les activitats de tots els blocs es plantegen com a parts del projecte, de manera que des del primer moment tot el treball va enfocat a la construcció de la proposta didàctica i l’última setmana només s’hauran de revisar i enllestir els darrers detalls.

La descripció del projecte està visible des del començament del curs per orientar tot el treball dels mòduls, les activitats dels quals seguiran aquesta seqüència:

Mòdul 0: Seguretat i propietat intel.lectual

 • Orientacions a tenir en compte pel que fa a l’ús responsable a internet.

Mòdul 1: Compartir significats sobre l’ús de l’EVA

 • Definir l’EVA i compartir experiències

Mòdul 2: Recursos metodològics

 • Recursos digitals i tipus d’activitats
 • Adaptabilitat segons metodologia d’aula

Mòdul 3: Avaluació i personalització de l’aprenentatge

 • Eines d’avaluació per adaptar l’entorn a les necessitats dels alumnes.

Mòdul 4: Avaluació, reflexió i refinament del projecte

 • Projecte o UD que contempli activitats presencials amb activitats virtuals dins un EVA.  

8. Avaluació i certificació

 • Aquest curs certifica per 30 hores sempre i quan es compleixin els requisits d’avaluació d’entrega de les diferents tasques i/o participació a fòrums i del lliurament del projecte final. 
 • En cada mòdul s’hauran de lliurar de forma obligatòria totes les tasques corresponents dintre del calendari establert. 
 • Per completar el curs caldrà elaborar un projecte final seguint les indicacions donades al llarg del curs.
 • En finalitzar l’activitat, l’alumnat que compleixi els requisits corresponents (lliurament i superació de les tasques de tots els mòduls i el projecte final), podrà imprimir el certificat que acredita les hores de formació del curs.
 • Cada activitat va acompanyada dels criteris d’avaluació corresponents. Algunes activitats mostren una rúbrica que pretén ajudar a identificar els aspectes que es tindran en compte en l’avaluació d’aquesta activitat concreta.
 • Per a l’obtenció del certificat és obligatori contestar el qüestionari sobre la valoració del curs.

9. Crèdits

Els materials de suport són propietat del Departament d’Educació i es distribueixen sota una llicència Creative Commons 3.0 del tipus by (Reconeixement)

Per a més informació: formaciotac@xtec.cat.

Icones: Logo de vector creado por Freepik