Regles per a la comunicació en els fòrums

[LLEGIR] Regles per a la comunicació en els fòrumsper Equip de formació (Àrea de Cultura Digital) – diumenge, 21 juny 2020, 11:22 

Benvolguts i benvoldudes,

Els fòrums són espais per compartir informació entre els participants d’un curs. Aquests acostumen a omplir-se amb molts fils i missatges i pot ser difícil trobar la informació que es necessita. Per facilitar-ne la cerca d’informació és important seguir unes normes:

 1. Assegura’t que els teus missatges tenen un assumpte breu i clar que indiqui el tema. D’aquesta forma tothom sabrà de què tracten abans d’obrir-los, i amb posterioritat es podran localitzar més fàcilment.
 2. Quan redactis un missatge, expressa’t amb la màxima claredat i concisió. Els missatges no haurien de ser ni massa breus ni massa llargs. Dividir el missatge en paràgrafs breus, separats per una línia en blanc, el farà més clar i llegible. Per a organitzar les idees, pot resultar-te útil preparar abans un esborrany.
 3. Revisa l’escriptura, començant per l’ortografia. Un missatge amb faltes, o amb paraules abreviades, causa molt mala impressió. No escriguis frases senceres o tot el text en majúscules: en la comunicació en línia, això equival a alçar la veu i a més, semblaràs enfadat o agressiu.
 4. Abans d’escriure un missatge en un fòrum, revisa els missatges anteriors. És possible que algú hagi fet ja una pregunta o un comentari similars. Si és així, revisa totes les respostes. Comprova també la documentació del curs, per si hi ha informació rellevant per al teu missatge. Igual que en una aula, no és educat repetir una pregunta que ja s’havia formulat.
 5. Respecta els fils de conversa. Si vols intervenir sobre un tema que ja s’està tractant, contesta al fil on se’n parla. Si vols preguntar o opinar sobre un tema nou, no ho facis dins d’un fil on s’està tractant un altre tema: obre un nou fil de debat.
 6. Si fas referència a alguna cosa que s’ha dit abans, copia les frases més rellevants i cita-les en el teu missatge, de forma que tothom pugui veure a què et refereixes. Indica també qui ho havia dit.
 7. Comporta’t amb educació i respecte envers les altres persones i les seves opinions. Tracta sempre els altres com t’agradaria que et tractessin a tu. Mesura bé la ironia o les bromes: en la comunicació en línia, on no s’aprecia el to de la veu, pot semblar que parles seriosament i pots resultar ofensiu. Evita sempre el sarcasme.
 8. Per a comunicar millor la intenció i ajudar a entendre els teus missatges, considera l’ús de recursos com ara signes d’exclamació, cursiva, emoticones o emojis. Però fes-ne un ús moderat.
 9. Basa’t sempre en dades contrastades i cita les teves fonts. No t’allunyes del tema del fòrum i del curs. No enviïs enllaços, imatges o comentaris irrellevants.
 10. No esperis, ni exigeixis, una resposta immediata. Cada participant pot consultar els fòrums en moments diferents del dia. Algunes persones poden rebre un gran volum de missatges, i respondre alguns missatges pot requerir temps, per exemple, per a buscar la informació. Com a regla general, el professorat té quaranta-vuit hores per a contestar les consultes de tutoria.
 11. Assegura’t de no revelar dades personals teves o d’altres persones en els teus missatges. Respecta la privacitat dels altres i fixa’t bé en la teva.
 12. Davant d’una intervenció molesta, no reacciones a l’instant. Si en un fòrum entropesses amb alguna persona que només busca molestar i cridar l’atenció, ignora-la, no tires més llenya al foc. En anglès se sol dir: «Don’t feed the troll» (no alimentes el trol). Si persisteix en aquesta actitud, informa el professorat del curs.

Font: Regles per a la comunicació en els fòrums