Sobre mi …

Arquitecta des del 1997, Professora de Secundària des del 1999 i Professora Universitària des del 2010.

L’agost del 2009 vaig iniciar la meva primera pàgina web professional, buscant un espai on recollir tota la meva tasca docent i els meus interessos professionals, i a l’hora compartir-los per tal que pot ser poguessin ser útils en alguna altra aula o espai educatiu.

Després de molt de temps a la Xarxa acumulant el meu treball i perdre molta feina realitzada en molts espais web, tant per tancament de servidors públics -phobos- com per ser atacada per hakers l’any 2018, he decidit, deu anys després i també en agost, iniciart aquest nou espai web amb un nou plantejament, organitzar un espai que em permeti diferenciar millor totes les activitats que realitzo:

  • D’una banda Un espai personal de treball on recollir tot allò en el que estic treballant, interessos, cursos de formació, reflexions, idees, recursos, és a dir, recopilar en un únic espai tots el que faig, tant dins l’aula com fora d’ella, per tal d’avançar en això que anomenem docència.
  • I d’altra banda un espai que reculli totes les activitats didàctiques que he anat dissenyant al llarg de molts anys i que calia estructurar per nivells de forma que els meus alumnes i estudiants puguin consultar en qualsevol moment.

No vull oblidar-me d’agrair a tots els que usen webs, blogs, xarxes socials,…. les seves aportacions en aquest petit/gran món del qual he pogut aprendre i conèixer moltes coses i sense els quals, molt probablement, aquesta web no existiria.

Si voleu saber una mica més sobre mi podeu veure el meu currículum professional.