Europeana a l’aula: construïnt les compatències del segle XXI amb el patrimoni cultural digital.

Aquest mes de febrer m’he apuntat, juntament amb una companya -i amiga- de Socials, l’Amparo, al MOOC «Europeana en el aula: construyendo las competencias del siglo XXI con el patrimonio cultural digital» amb la idea de crear activitats didàctiques que utilitzin els recursos que ens ofereix la plataforma europea Europeana.

Des de que sóc ambaixadora Scientix, participo en alguns dels cursos que s’ofereixen des de SchoolNet, són cursos molt interessants on participen professors de tota Europa i et permeten tenir una visió més amplia del que es fa a nivell Europeu.

L’objectiu d’aquest curs és dissenyar una activitat didàctica i en aquest cas, tenint en compte que l’Amparo és professora d’Història a 3ESO i que jo el curs passat vaig estar treballant en aquest nivell, hem decidit dissenyar una activitat interdisciplinar que reculli competències de l’àmbit de Socials i de Tecnologia.