MOOC L’ús pedagògic dels entorns virtuals d’aprenentatge dirigit als docents

Aquest mes de juny m’he apuntat al curs MOOC L’ús pedagògic dels entorns virtuals d’aprenentatge dirigit als docents.

En una activitat se’ns demana:

Compartiu les vostres idees i inquietuds sobre el format d’ensenyament semipresencial.

Idees pel debat:

  • L’adaptació de les activitats presencials al format semipresencial és suficient?
  • Cal dissenyar noves activitats i recursos pensats per una situació de docència semipresencial?
  • Quines dificultats i oportunitats us trobareu en un format d’ensenyament semipresencial?
  • Podem anticipar les solucions a les dificultats previstes? Quines?
Continua la lectura de “MOOC L’ús pedagògic dels entorns virtuals d’aprenentatge dirigit als docents”

Europeana a l’aula: construïnt les compatències del segle XXI amb el patrimoni cultural digital.

Aquest mes de febrer m’he apuntat, juntament amb una companya -i amiga- de Socials, l’Amparo, al MOOC «Europeana en el aula: construyendo las competencias del siglo XXI con el patrimonio cultural digital» amb la idea de crear activitats didàctiques que utilitzin els recursos que ens ofereix la plataforma europea Europeana.

Des de que sóc ambaixadora Scientix, participo en alguns dels cursos que s’ofereixen des de SchoolNet, són cursos molt interessants on participen professors de tota Europa i et permeten tenir una visió més amplia del que es fa a nivell Europeu.

L’objectiu d’aquest curs és dissenyar una activitat didàctica i en aquest cas, tenint en compte que l’Amparo és professora d’Història a 3ESO i que jo el curs passat vaig estar treballant en aquest nivell, hem decidit dissenyar una activitat interdisciplinar que reculli competències de l’àmbit de Socials i de Tecnologia.