Corrent continu i corrent altern

Hi ha dos tipus de corrent elèctric: el corrent continu i el corrent altern. Tots els aparells elèctrics que connectem a la xarxa elèctrica s’alimenten amb corrent altern, però molts dels nostres electrodomèstics, com per exemple el televisor o l’ordinador, tenen circuits electrònics que funcionen amb corrent continu i a voltatges relativament petits, per això disposen d’un transformador que subministra les tensions requerides i circuits rectificadors que converteixen el corrent altern en corrent continu.

Corrent continu

El corrent continu es caracteritza per un flux constant de càrregues cap a una única direcció. Una bateria connectada a un circuit produeix un corrent continu o flux continu de càrregues que es mouen del born o terminal negatiu cap el positiu. Aquest tipus de corrent és simbolitzat amb les lletres CC tot i que és habitual trobar l’equivalent anglès DC (Direct Current).

Corrent Altern

El corrent altern es caracteritza perquè els seu flux canvia de sentit periòdicament, de manera que el flux promedi és igual a zero, però no sempre té un valor nul. Això implica que el generador del corrent canvia periòdicament la polaritat, la periodicitat d’aquest canvi o freqüència és una de les característiques que defineixen aquest tipus de corrent. Gràcies a que pot arribar a grans distàncies de manera fàcil i sense grans pèrdues és el tipus més utilitzat per al transport d’energia elèctrica. Aquest tipus de corrent se simbolitza per CA, tot i que també és habitual trobar el seu equivalent anglès AC.

Font: Viquipèdia http://ca.wikipedia.org/wiki/Corrent_elèctric