L’Energia. Producció i distribució de l’energia elèctrica.

L’energia, la generació de l’electricitat.

En aquest tema apendrem què és l’energia, on es troba, de quines formes es manifesta. Més endavant veurem com podem obtenir energia per fer funcionar les nostres màquines i electrodomèstics.

QUÈ HEM DE SABER QUAN ACABEM AQUEST TEMA?

Què és l’energia?

Gairebé depenem de l’energia. Arreu on mirem veiem com s’està fent servir, per moure objectes, per escalfar-nos, per fer llum

Formes de l’energia

L’energia pot presentar-se sota diferents aspectes. L’escalfor, la llum, la velocitat a la qual es mouen els objectes… totes aquestes manifestacions són diverses cares de l’energia…

Transferències d’energia

L’energia no s’està quieta. Constantment passa d’uns cossos a uns altres, modificant-se, actuant, provocant canvis al seu voltant…

Fonts d’energia

Durant un dia qualsevol utilitzem contínuament diferents formes d’energia. Gran part d’aquesta energia prové del nostre entorn i la podem utilitzar gràcies a l’aplicació de diferents tecnologies. Les formes en què utilitzem l’energia són poques, però les fonts d’energia a partir de les quals obtenim energia aprofitable són moltes més. Sabries dir quines?

El consum energètic

El consum d’energia ha anat creixent de forma molt ràpida durant tot el segle XX i no sembla pas que no hagi de créixer en el segle XXI, ja que totes les nostres activitats necessiten una font externad’energia.
 
Sempre consumin energia? Quanta en consumim?

Estalvi energètic

Sembla clar que l’augment de la producció i del consum d’energia no pot seguir a aquest ritme.
 
Si bé tenim unes necessitats energètiques de les quals no podem prescindir, també hem de fer un consum responsable i no malbaratar un recurs imprescindible en la nostra societat.
 
Com es pot estalviar energia? Podem col·laborar-hi nosaltres?

http://www.xtec.cat/monografics/experimenta/index.htm