Tecnologia a l’ESO

Tecno 1ESO

Aquest primer curs de Tecnologies té com a objectiu que coneguis i treballis seguint el que s’anomena el procés tecnològic i siguis capaç de construir objectes senzills que suposin l’ús de components estructurals i elèctrics. O sigui, que al llarg d’aquest curs t’aproximaràs a la tecnologia experimentant-la i vivint- la com una descoberta permanent. Més endavant, ja estudiarem en profunditat els aspectes teòrics de les estructures i dels circuits elèctrics

Tecno 2nESO

Durant el curs de 2n d’eso treballarem noves tecnologíes que encara no coneixes. Parlarem de l’electricitat, farem un projecte tecnològic, utilitzarem noves aplicacions a l’ordinador i veurem com es fabriquen els objectes a nivell industrial.

Tecno 3rESO

A short description of your company and the services you offer.


Let’s build something together.